Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι μαζί με την Πολιτική Απορρήτου μας διέπουν το E.Y.P. Η σχέση της Exclusive Properties Ltd («Εταιρεία») μαζί σας σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

 

Οι όροι «εμάς» ή «εμείς» ή «δικοί μας» αναφέρονται στην Εταιρεία, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου της οποίας η έδρα είναι η 35 Theklas Lysioti, Όροφος 5, 3030, Λεμεσός, Κύπρος. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας μας είναι HE 332269, εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λειτουργούμε την επιχείρησή μας από τους 107 Βασιλείου Γεωργίου Α, Belmar Complex D, Office No. 31, 4048 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε email στο info@cyexclusive.eu

Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 

· Μπορούμε να τροποποιούμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ελέγξτε αυτούς τους όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

 

· Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του ιστότοπου προορίζεται μόνο για γενικές πληροφορίες και χρήση. Μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

 

· Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.

 

· Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση των προτιμήσεων περιήγησης. Εάν επιτρέπετε τη χρήση των cookies, οι ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκευτούν από εμάς για χρήση από τρίτους:

 

o Όνομα και τίτλος εργασίας

 

o Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email

 

o Δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα

 

o Άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες πελατών ή / και προσφορές

 

o Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org/.

 

· Ούτε εμείς ούτε τρίτοι παρέχουν καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

· Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς και δεν πρέπει να εισαγάγετε το ίδιο στον ιστότοπό μας.

 

· Η από μέρους σας χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τυχόν προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

 

· Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό που μας ανήκει ή έχει λάβει άδεια χρήσης. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, το σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση, την εμφάνιση και τα γραφικά. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή παρά μόνο σύμφωνα με την ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

 

· Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία ή έχουν άδεια χρήσης από τον χειριστή, αναγνωρίζονται στον ιστότοπο.

 

· Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης ή / και ποινικό αδίκημα.

 

· Κατά καιρούς, αυτός ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την ευκολία σας να παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων.

 

· Η από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου και τυχόν διαφωνία που προκύπτει από τέτοια χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Εάν επιθυμείτε να σας παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο ή εάν θέλετε να ζητήσετε άδεια για την αναπαραγωγή περιεχομένου από τον Ιστότοπο, επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω:

 

E-mail: info@cyexclusive.eu ή

Τηλ: +357 25 737473; ή

Post, at: 107 V Georgiou A ’, Belmar Complex D, Office 31, 4048 Λεμεσός, Κύπρος.

Αποποίηση ευθυνών

 

Το υλικό που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τυχόν σύνδεσμοι που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας όσον αφορά την πρόσβαση και την απόκτηση άλλων πηγών πληροφοριών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι συνδέονται ή υποστηρίζονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις, δηλώσεις, αξιώσεις, υποσχέσεις ή δεσμεύσεις σχετικά με την ακρίβεια, την ορθότητα ή την επάρκεια των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Εταιρεία αποκλείει επίσης ρητώς οποιαδήποτε επίπτωση ότι είναι νομικά εξουσιοδοτημένη να κάνει χρήση οποιουδήποτε καταχωρημένου εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας, επωνυμίας, λογότυπου, σφραγίδας ή συμβόλου που μπορεί να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή συνδέσμους που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Η Εταιρεία, και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ή εταιρείες, αποκλείουν ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, είτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, παρεπόμενες ή με οποιονδήποτε τρόπο σημαντικές, που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν ορίζεται από το Νόμο. Αυτή η ευθύνη αναφέρεται επίσης, αλλά δεν περιορίζεται σε, τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου ή των περιεχομένων του, ή από οποιαδήποτε διακοπή στην πρόσβαση στα περιεχόμενα του ιστότοπου ή σε οποιαδήποτε καθυστέρηση πρόσβαση στον ιστότοπο και στα περιεχόμενά του για οποιονδήποτε λόγο.

 

Σημειώστε ότι στέλνοντας απλώς στην Εταιρεία ένα e-mail (ή επικοινωνώντας μέσω οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας) στην Εταιρεία, δεν δημιουργεί σχέση Πελάτη-Εταιρεία. Καμία τέτοια επιχειρηματική σχέση δεν θα δημιουργηθεί εκτός εάν υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία σάς προτρέπει ανεπιφύλακτα να στείλετε τυχόν απόρρητα ή προνομιακά στοιχεία μέχρι τη δημιουργία μιας τέτοιας επιχειρηματικής σχέσης.